Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

Aj mestské časti Dargovských hrdinov a Staré mesto prispejú do tvorby akčného plánu

3.9. prebehlo v priestoroch Karpatského rozvojového inštitútu stretnutie s predstaviteľmi mestskej časti Dargovských hrdinov. Predstavili sme výsledky mapovania zraniteľnosti mesta na dopady zmeny klímy. Cieľom prezentácie bolo oboznámenie s témou zmeny klímy a jej dopadov, ako aj predstavenie možných adaptačných opatrení. Zároveň sme chceli počuť od mestskej časti Dargovských hrdinov ich nápady, v rôznom štádiu rozpracovania, na možné adaptačné opatrenia. Prebrali sme možnosti revitalizácie vnútroblokových priestorov, sústredili sme sa na možnosť využitia plachtových tienidiel, čo môže ochraňovať najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Keďže sídlisko Dargovských hrdinov je postavené v dosť nestabilnom kopci a relatívne často bojuje so zosuvmi zeminy, je náročnejšie výsadzať a pestovať vzrastlé stromy, ktoré by ponúkali obyvateľom počas pešieho pohybu sídliskom dostatočný tieň.

 

 

V utorok 08.09. sme sa stretli s predstaviteľmi mestskej časti Staré mesto. Opäť sme predstavili výsledky hodnotenia zraniteľnosti a prebrali adaptačné opatrenia, ktoré by bolo možné realizovať v tejto mestskej časti. Po zozbieraní všetkých nápadov a ideí rôznych mestských častí, nápady vyhodnotíme a po prípadnej konzultácií zahrnieme do akčného plánu. Všetky tieto nápady budú tvoriť ucelený systém opatrení zlepšujúci život v Košiciach.