Momentálne predstavujeme výsledky mapovania zraniteľnosti Košíc jednotlivým mestkým častiam a zbierame ich nápady. Zároveň plánujeme s obyvateľmi konkrétne adaptačné opatrenia na sídlisku KVP, organizujeme ďalšie podujatia pre verejnosť. Pre viac informácií o našich aktivitách sledujte náš Facebook