Kategória: Nezaradené

Začína sa zverejňovanie posudzovania zraniteľnosti Košíc

Po roku meraní, analýz, modelovania a príprav začíname postupne verejnosti odhaľovať, nakoľko sú Košice a ich mestské časti zraniteľné či odolné voči dôsledkom zmeny...

VÝSLEDKY KLIMATICKEJ POCITOVEJ MAPY KOŠÍC

Mapovanie bolo ukončené 30.11.2019. Klimatickú pocitovú mapu Košíc vyplnilo 275 respondentov. Celkovo v nej respondenti zaznamenali 833 pocitov. Obyvatelia Košíc v nej zaznamenali miesta,...

DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM – AJ TVOJ HLAS ZAVÁŽI

Chceš, aby Mesto Košice vedelo navrhovať a realizovať fungujúce riešenia problémov, ktorým čelí? Ako jeden z podkladov pre rozhodovanie potrebuje poznať aj tvoj názor. Využi príležitosť...

MESTO KOŠICE V OBDOBÍ KLIMATICKEJ KRÍZY

Prečo hovoríme o klimatickej núdzi/kríze? Prečo je problém zmeny klímy dôležitejší ako iné problémy? Ako sa nás týka klimatická kríza a aké dopady a...

PRVÍ SIGNATÁRI DEKLARÁCIE PAKT

Mesto s podporou Karpatského rozvojového inštitútu začalo formovať Partnerstvo pre podporu adaptácie na dopady zmeny klímy v meste Košice – PAKT. Jedná sa o...

PRVÉ STRETNUTIE KOOPA

Cieľom prvého stretnutia „Košickej odbornej platformy pre adaptáciu“, tzv. KoopA (11. júna) bolo predstavenie iniciatívy Košice ± 40 °C, ktorá začína projektom „Verejnosť pomáha...