Kategória: Nezaradené

PRVÍ SIGNATÁRI DEKLARÁCIE PAKT

Mesto s podporou Karpatského rozvojového inštitútu začalo formovať Partnerstvo pre podporu adaptácie na dopady zmeny klímy v meste Košice – PAKT. Jedná sa o...

PRVÉ STRETNUTIE KOOPA

Cieľom prvého stretnutia „Košickej odbornej platformy pre adaptáciu“, tzv. KoopA (11. júna) bolo predstavenie iniciatívy Košice ± 40 °C, ktorá začína projektom „Verejnosť pomáha...