Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

Debata počas Ekotopfilm festivalu

Počas festivalu Ekotopfilm v Košiciach, sme sa vo štvrtok 7.10.2021 zúčasnili na debate: “Aký vplyv bude mať klimatická zmena na mesto Košice?”.
Za Karpatský rozvojový inštitút a Košice±40°C debatoval náš expert Michal Schvalb spolu s námestníkom primátora mesta Košice Marcelom Gibódom a Petrom Serfözöm, vedúcim referátu Oddelenia územného plánovania a životného prostredia Košice.
Michal Schvalb zdôraznil aj dve hlavné výstupy projektu Košice±40°C a to prípravu adaptačnej klimatickej stratégie a spolupráce s verejnosťou. Adaptačná klimatická stratégia je pre mesto nevyhnutná na to, aby sa vedelo pripraviť na dopady zmeny klímy a aby malo zanalizovanú svoju zraniteľnosť mesta. Tým pádom bude mesto presne vedieť, ktoré lokality a ako sú najviac zraniteľné.
Druhým hlavným výstupom projektu je práca s verejnosťou. Je dôležité, aby si aj verejnosť od samosprávy vyžadovala adaptačné riešenia a zároveň, aby aj keď samospráva už dané riešenia realizuje, boli všeobecne prijaté.
Marcel Gibóda ocenil analitickú prvú časť projektu, hodnotenia zraniteľnosti, ktorú už mesto stihlo použiť ako argument pri obhajobe Borovicového hája a výkupu pozemkov v ňom.