Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

Klimatická Pecha Kucha Night Košice #56

V novovznikajúcom priestore Zánik planéty sa 30.7.2020 uskutočnila v poradí už 56. Pecha Kucha Night Košice. Všetky prezentácie sa v nejakej forme venovali téme zmeny klímy. Za Karpatský rozvojový inštitút a projekt KOŠICE ±40°C, vystúpil Michal Schvalb a Zuzana Jarošová, ktorá v krátkosti predstavila výsledky mapovania zraniteľnosti na dopady zmeny klímy v Košiciach. Michal Schvalb, sa venoval lokálnym dopadom, ktoré idú zarovno so zmenou klímy na globálnej úrovni. Miriam Šebová z Technickej univerzity v Košiciach, predstavila výsledky výskumu Pripravenosť verejnosti reagovať na zmenu klímy. Ďalšimi prezentujúcimi boli Martin Jerguš z Útvaru hlavného architekta mesta Košice,  Cyklokoalícia Košice, MestoCity, Fridays for Future Košice, Festival Nature, sociológ Vojtěch Pecka a architekt Pavol Meszaros.