Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

Klimatická prechádzka Borovicovým hájom

Súčasťou výstavy “Koho, čo a ako najviac zasiahnú extrémy klímy?” bola aj klimatická prechádzka Borovicovým hájom. Košičania, ktorí sa chceli dozvedieť viac o tom, akú úlohu hrá Borovicový háj v utváraní klímy mesta prišli v sobotu 19.9. na komentovanú prehliadku. Zuzana Jarošová a Michal Schvalb z Karpatského rozvojového inštitútu predstavili toto špecifické miesto ako výborný ochladzovací prvok v tkanive mesta. Jeho ochladzovací účinok pocíti aj okolie, nie len samotný priestor hája. Štruktúru Košíc s ohľadom na dopady zmeny klímy mohli obyvatelia sledovať na mapách zraniteľnosti.