Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

MESTO KOŠICE V OBDOBÍ KLIMATICKEJ KRÍZY

Prečo hovoríme o klimatickej núdzi/kríze? Prečo je problém zmeny klímy dôležitejší ako iné problémy? Ako sa nás týka klimatická kríza a aké dopady a dôsledky bude mať špeciálne na mesto Košice?

O týchto a ďalších otázkach diskutovali v Tabačke 24.6.2019 publicista Juraj Mesík, Jan Richtr z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Alena Kozlayová z Karpatského rozvojového inštitútu a Martin Jerguš z referátu Útvaru hlavného architekta mesta Košice. Diskusiu viedol Andrej Šteiner, riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu.

Panelisti diskutovali o úlohách občanov, miest a samospráv v procese reakcie na zmenu klímy, možnostiach reakcie na miestnej úrovni a bariérach, ktoré bránia, aby sa veci pohli správnym smerom.

Po odbornom paneli nasledovala diskusia a predstavenie témy Košice ±40°C a projektu Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice, ktorého úlohou je vytvoriť pre mesto Košice stratégiu adaptácie na klimatickú zmenu.