Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

Po Juhu sme nadviazali spoluprácu aj s Mestskou časťou Sídlisko Ťahanovce

Po stretnutí s Mestskou časťou Juh, naše pozvanie na stretnutie k tvorbe akčného adaptačného plánu, prijali aj zástupcovia Mestskej časti Sídlisko Ťahanovce. V pondelok, 17.8. sme im predstavili výsledky mapovania zraniteľnosti mesta Košice na dopady zmeny klímy. Ťahanovce, sú sídliskom s najvyššiou hustotou obyvateľstva. Zároveň je tu vysoká hustota jednej z najzranitelnejšiej skupín obyvateľstva a to detí do štyroch rokov. Najväčším problémom, ktorým je sídlisko Ťahanovce zmenou klímy ohrozené sú prívalové dažde a následné záplavy, ktoré spôsobujú aj vytopenie pivničných priestorov. Kanalizácia nebola projektovaná na tieto dažde a problémom je aj nejasné vlastníctvo protipovodňových rigolov.

Od mestksej časti Sídlisko Ťahanovce obdržíme ich návrhy pre tvorbu podkladov adaptačných riešení, ktoré by chceli realizovať. Tie po vyhodnotení a prípadnej konzultácií zahrnieme do akčného plánu, a následne tak budú tvoriť ucelený systém opatrení zlepšujúci život v Košiciach.