Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

Pozrite si výslednú mapu mapovania zraniteľnosti mesta Košice na dopady zmeny klímy

Dopady zmeny klímy majú výrazný negatívny vplyv aj na Slovensko a vo zvýšenej miere sa dotýkajú aj mestského prostredia, preto je potrebné sa na ne adekvátne pripraviť. Jedným z dôležitých  predpokladov na účinné adaptovanie sa na dopady zmeny klímy na úrovni samospráv miest je zostavenie Plánu pre adaptáciu na dopady zmeny klímy, resp. Stratégie adaptácie. Nevyhnutným podkladom pre tvorbu Adaptačnej stratégie je analytický podklad vo forme hodnotenia zraniteľnosti mesta. Takýto dokument môže slúžiť aj samostatne, alebo byť zapracovaný do všetkých plánovacích dokumentov, ako aj procesu rozhodovania. Jeho úlohou je identifikácia zraniteľných oblastí mesta na prioritné dopady zmeny klímy, a to vlny horúčav a povrchové záplavy. Týka sa to jednak územia, sektorov/odvetví v meste, ako aj spôsobu klimatického spravovania mesta Košice.

Na základe charakteristiky územia a klimatologického posúdenia sú pre mesto Košice kľúčové primárne dopady zmeny klímy:

  • vlny horúčav, ktorých efekty sú zosilňované efektom mestského tepelného ostrova (UHI – Urban Heat Island)
  • povrchové záplavy, ktoré vznikajú počas a tesne po silných lejakoch/prívalových zrážkach, kedy na zem padne viac ako 20 – 50 mm za hodinu (prípadne viac za kratší čas). Takéto záplavy sú výnimočne nebezpečné, pretože čas a lokalizáciu výskytu krátkych a veľmi intenzívnych zrážok je prakticky nemožné predpovedať
  • (dlhé obdobia sucha, ako sekundárny dopad)

Zverejňujeme výsledné mapy hodnotenia zraniteľnosti mesta Košice na vlny horúčav. Červenou farbou sú označené miesta (štvorce), ktoré sú najviac zraniteľné na tento dopad zmeny klímy. Postupne menej zraniteľné sú oranžové a žlté štvorce. Miesta teda štvorce, ktoré sú označené zelenou farbou sú zraniteľné najmenej, alebo zanedbateľne.

 

Zverejňujeme aj výslednú mapu mapovania zraniteľnosti mesta Košice na povrchové záplavy. Červenou farbou sú označené miesta (štvorce), ktoré sú najviac zraniteľné na tento dopad zmeny klímy. Postupne menej zraniteľné sú oranžové a žlté štvorce. Miesta teda štvorce, ktoré sú označené zelenou farbou sú zraniteľné najmenej, alebo zanedbateľne.