Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

Prezentovali sme tému zmeny klímy na festivale Letné SúLadenie

V priestoroch ekocentra Sosna sa v sobotu 10.7.2021 uskutočníl festival Letné SúLadenie.

Štefan Szabó sprevádzal klimatickou záhradou, na ktorej poukázal na nutnosť aj menších adaptačných opatrení, ktoré je možné uskutočniť vo svojich záhradách. Súčasťou festivalu boli aj koncerty a workshopy pre deti a dospelých.

Za projekt Košice±40°C a Karpatský rozvojový inštitút vystúpil náš odborník Michal Schvalb. V jeho prednáške sa venoval Klimatickej zmene a to od celoplanetárnych až po lokálne rozmery.