Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

PRVÉ STRETNUTIE KOOPA

Cieľom prvého stretnutia „Košickej odbornej platformy pre adaptáciu“, tzv. KoopA (11. júna) bolo predstavenie iniciatívy Košice ± 40 °C, ktorá začína projektom „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice”.

KoopA bude tvoriť tím odborníkov z rôznych sektorov  a následné zoznámenie a vytvorenie kompaktnej odbornej skupiny, ktorí budú spolupracovať na tvorbe klimatického adaptačného plánu. V moderovanej diskusii v rámci menších skupín – Okrúhlych stolov, sa zisťovali doterajšie a očakávané dopady zmeny klímy na jednotlivé sektory.

Diskusie boli neformálne a ich prostredníctvom došlo k vzájomnému zoznámeniu sa s vnímaním, požiadavkami a predstavami o klimatickej adaptácii Košíc v kontexte záujmov rôznych sektorov. Zdôraznená bola najmä potreba medzisektorovej spolupráce pri riešení dopadov klimatickej krízy, ktorú väčšina prítomných považovala za komplexný “všetko-so-všetkým” súvisiaci problém, ktorý nejde riešiť oddelene.