Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

PRVÍ SIGNATÁRI DEKLARÁCIE PAKT

Mesto s podporou Karpatského rozvojového inštitútu začalo formovať Partnerstvo pre podporu adaptácie na dopady zmeny klímy v meste Košice – PAKT. Jedná sa o dobrovoľnú multispektrálnu platformu inštitúcií, ktoré sú znepokojené nedostatočnou reakciou na zmenu klímy v meste Košice, zaujímajú sa o jej zlepšenie a súčasne majú záujem aktívne sa podieľať na tvorbe a implementácii Klimatickej adaptačnej politiky pre mesto Košice s dôrazom na oblasť svojho pôsobenia.

Iniciátorom a vedúcim partnerom PAKT-u je Mesto Košice, odborným koordinátorom je Karpatský rozvojový inštitút. Členom PAKT sa stáva inštitúcia, ktorá sa oficiálne prihlási k Deklarácii Partnerstva pre podporu adaptácie na dopady zmeny klímy v meste Košice.

Medzi prvých signatárov sa na úvodnom stretnutí PAKT-u (24. 6. 2019) zaradili:

Mesto Košice
Karpatský rozvojový inštitút
Karpatská nadácia
Správa mestskej zelene v Košiciach
Labaš, s.r.o.
SOSNA o.z.
Mestské lesy Košice a.s.
Spolka o.z.
MČ Košice-Západ
Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.
huba o.z.