Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

Sídlisko Nad Jazerom a Sever doplnili veľké mestské časti pri spolupráci na tvorbe akčného plánu

Na spoluprácu pri tvorbe akčného plánu adaptačných opatrení sme plánovali prizvať všetky veľké košické mestské časti. 17.septembra sme s výsledkami mapovania zraniteľnosti mesta na dopady zmeny klímy oboznámili predstaviteľov úradov zo Sídliska nad Jazerom a Mestskej časti Sever a uzavreli úvodné kolo stretnutí. 

Dve špecifické štvrte mesta, Sever s veľkou rozlohou a Nad Jazerom s rekreačnou oblasťou, spája spoločný limitujúci problém nevysporiadaných pozemkov, ktorý obmedzuje rozsah a lokalizáciu prípadných adaptačných opatrení. 

Ďalším krokom je získavanie lokálnych plánov a nápadov, ako sa mestské časti chcú vysporiadať s dopadmi klimatickej krízy na svojich územiach, konzultácie o nich a ich zapracovanie do katalógu opatrení akčného plánu.