Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

Spúšťame Klimatickú akadémiu

Klimatická akadémia bude séria piatich pondelkových prednášok a diskusií, ktoré ponúknu pohľady na klimatickú zmenu z rôznych úrovní. Začneme na globálnom leveli a postupne sa cez európsku a národnú úroveň dostaneme do našich miest. Nevynecháme ani podniky a aktívnych občanov.
O zmene klímy a jej prejavoch dnes možno počuť a čítať stále častejšie. Vieme, že je dôsledkom ľudskej činnosti a hrozbou pre súčasné a budúce fungovanie spoločnosti. O tom, ako tomuto komplexnému problému rozumieť a čeliť, budú prednášať a diskutovať zaujímaví hostia Klimatickej akadémie počas nasledujúcich týždňov, vždy v pondelok v čase 15:10 – 16:40, prostredníctvom online platformy.
Prednášky sú primárne zamerané pre vysokoškolských študentov a študentky, avšak veľmi radi privítame každého, kto má záujem rozšíriť si poznanie a diskutovať o klimatickej zmene.
Program:
 • 12.4. Globálne problémy a lokálne dopady
  Pavel Šťastný /SHMÚ/, Michal Schvalb /KRI/
 • 19.4. Európske reakcie na zmenu klímy
  Martin Hojsík /poslanec Európskeho parlamentu/
 • 26.4. Klimatická odolnosť miest
  Zuzana Jarošová /KRI/
 • 3.5. Na každom z nás záleží
  Jakub Hrbáň /Klíma ťa potrebuje/
 • 10.5. Ako podniky reagujú na zmenu klímy?
  Jan Kurka /SUSTO/
Účasť na prednáškach je bezplatná a podmienená registráciou: https://forms.gle/VMp34SaJiSJECPw46
Klimatická akadémia je organizovaná Karpatským rozvojovým inštitútom v spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. Je podporená v rámci projektu “Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice”, ktorý je financovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu