Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

Zrealizovali sme Klimatickú akadémiu

Klimatická akadémia bola séria piatich pondelkových prednášok a diskusií, ktoré ponúkli pohľady na klimatickú zmenu z rôznych úrovní. Začali sme na globálnom leveli a postupne sa cez európsku a národnú úroveň dostali do našich miest. Nevynechali sme ani podniky a aktívnych občanov.
O zmene klímy a jej prejavoch dnes možno počuť a čítať stále častejšie. Vieme, že je dôsledkom ľudskej činnosti a hrozbou pre súčasné a budúce fungovanie spoločnosti. O tom, ako tomuto komplexnému problému rozumieť a čeliť, prednášali a diskutovali zaujímaví hostia Klimatickej akadémie prostredníctvom online platformy.
Prednášky boli primárne zamerané pre vysokoškolských študentov a študentky, avšak veľmi radi sme privítali každého, kto má záujem rozšíriť si poznanie a diskutovať o klimatickej zmene.
Program:
 • 12.4. Globálne problémy a lokálne dopady
  Pavel Šťastný /SHMÚ/, Michal Schvalb /KRI/
 • 19.4. Európske reakcie na zmenu klímy
  Martin Hojsík /poslanec Európskeho parlamentu/
 • 26.4. Klimatická odolnosť miest
  Zuzana Jarošová /KRI/
 • 3.5. Na každom z nás záleží
  Jakub Hrbáň /Klíma ťa potrebuje/
 • 10.5. Ako podniky reagujú na zmenu klímy?
  Jan Kurka /SUSTO/
Klimatická akadémia je organizovaná Karpatským rozvojovým inštitútom v spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. Je podporená v rámci projektu “Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice”, ktorý je financovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu