Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

VÝSLEDKY KLIMATICKEJ POCITOVEJ MAPY KOŠÍC

Mapovanie bolo ukončené 30.11.2019. Klimatickú pocitovú mapu Košíc vyplnilo 275 respondentov. Celkovo v nej respondenti zaznamenali 833 pocitov. Obyvatelia Košíc v nej zaznamenali miesta, v ktorých sa cítia počas vĺn horúčav neprijemne, ale aj tie v ktorých je naopak viac zelene, je možné pocítiť ochadzujci vánok, alebo sa v nich nachádzajú dostatočne zatienené priestranstvá. V mape je môžné nájsť aj miesta, ktoré bývajú postihnuté suchom, alebo je v nich citelne zlá kvalita ovdzušia. Respondenti zaznačili aj miesta kde sa v meste zhromažďuje, prípadne valí dažďová voda pri prívalových zrážkach. Chcem vidieť výsledky mapovania