Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

Pozývame na výstavu “Koho, čo a ako najviac zasiahnú extrémy klímy?”

Od 17.9.2020 do 25.9.2020 sa v priestoroch Východoslovenskej galérie uskutoční výstava “Koho, čo a ako najviac zasiahnú extrémy klímy?”.

Výstava Košice ±40°C otvára priestor spoločnému uvažovaniu nad odolnosťou nás a nášho mesta voči klimatickej kríze v súčasnosti a v blízkej budúcnosti. Prostredníctvom zjednodušeného prehľadu Hodnotenia zraniteľnosti územia Košíc vás pozývame lepšie spoznať miesta, ktoré sú už teraz ohrozené horúčavami a záplavami.
Vydajte sa s nami na miesta, kde je príliš veľa asfaltu a príliš málo zelene. Na miesta, kde extrémy počasia ohrozujú dôležité dopravné tepny a kde sa každodenne vyskytujú tí najzraniteľnejší z nás. Prečo? Pretože to všetko a omnoho viac ovplyvňuje ekosystém mesta a tým náš každodenný život a komfort.
Košice, ako aj prakticky celé Slovensko, sa nachádzajú v priestore ešte výraznejšieho nárastu teploty ako je globálny priemer. Pocítili sme to všetci. Stratenou „bielou zimou“ a sánkovaním na Červenom brehu, utíšením spevu vtákov, vyschnutým storočným gaštanom pred naším domom, vypredanými ventilátormi v obchodoch, alebo stratami na úrode v našich záhradkách. Práve preto Mesto Košice, podobne ako mnohí z nás, začína premýšľať nad spôsobmi, ako týmto zmenám spoločne čeliť a pripraviť sa na budúcnosťlepšie. Prvým krokom v tomto úsilí je vytvorenie a prijatie Adaptačnej stratégie, ktorú pre mesto pripravuje rovnomenný projekt Košice ±40°C. Aby boli dôsledky klímy čo najmiernejšie, je cieľom projektu zvýšiť pripravenosť na prichádzajúce zmeny a zapojiť do tvorby Adaptačnej stratégie okrem širokého spektra odborníčok a odborníkov, firiem a inštitúcií aj vás – obyvateľky a obyvateľov Košíc.
Výstava, podobne ako samotný projekt, prepája rôzne časti Hodnotenia zraniteľnosti v jeden celok. Nájdete tu odolné rastliny, ktorých výskyt je častý v suchých podmienkach, mapy o našom meste z pohľadu zraniteľnosti a aj výsledky prieskumu názorov obyvateľstva. Klimatická zmena je totiž zložitá, všetko-so-všetkým súvisiaca a niekoľko vrstvová skutočnosť.
Pozývame vás nielen k hravej prechádzke, ale aj k pozornému skúmaniu komplexnosti dopadov zmeny klímy na naše mesto. Aké zraniteľné je miesto, kde bývate, kde sa učíte alebo pracujete?
Kurátorský tím Spolka+: Lýdia Grešáková, Katarína Onderková, Zuzana Tabačková
Grafická spolupráca: Katarína Štefanková
Dáta: Karpatský rozvojový inštitút
Na výstave ďalej spolupracujú: Mesto Košice, SHMÚ, Spolka, Správa mestskej zelene v Košiciach, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Východoslovenská galéria, Fridays for Future Košice.